CAT

ES

Informa't al 93 674 42 23

Preparant l'ingrés a la residència

Documentació necessària que cal portar al moment de l’ingrés:

 • Targeta sanitària (original)
 • DNI (fotocòpia) i el original el dia que la T. Social hagi de fer l’empadronament a l’Ajuntament. És obligatori que l’usuari s’empadroni a la Residència
 • DNI (fotocòpia) del familiar de referència que és el que també signarà el contracte
 • L’original de la Targeta de Mútua privada (si és el cas)
 • Informe mèdic emès, com a màxim, dins dels tres mesos anteriors a l’ingrés, i que haurà de contenir:
 • Dades personals
 • Malalties actives
 • Al·lèrgies tant si són farmacològiques com alimentàries. En el cas d’al·lèrgies alimentàries ha de portar proves mèdiques que ho acreditin.
 • Medicació prescrita amb l’horari en que la pren
 • La recepta electrònica
 • Règim dietètic (si és especial)
 • Informe d’atencions sanitàries o d’infermeria que necessita.

 

Normes de funcionament

L'usuari portarà tota la roba marcada així com els objectes d’ higiene personal: raspall de dents, colònia, pasta de dents, caixeta per guardar pròtesis dental, pinta ,etc.

L’usuari ha de portar els bolquers i la medicació per 15 dies tant si és medicació crònica com medicació aguda: antibiòtics, laxants, analgèsics, col·liris… així com la recepta dels medicaments

En el cas de que el metge recomani alguna prova complementària, radiografies, T.A.C , analítiques, etc., un familiar haurà d’acompanyar l'usuari en la realització de les mateixes, així com en el cas de ingrés urgent en un Hospital.

Durant les activitats portades a terme pels professionals amb el grup de residents, es demanarà que els familiars i/o amics no entrin a la sala polivalent per un millor funcionament i desenvolupament de les activitats programades.

Tenim a la vostra disposició una bústia de suggeriments on l’objectiu és implicar a la família en el quotidià i organització del Centre. És a dir, tenir l’oportunitat de proposar suggeriments de cara a millorar algun aspecte de la Residència i el benestar del resident.

 

C/ Sant Salvador, 47
08172 Sant Cugat del Vallès
BARCELONA
Telèfon  93 674 42 23
info@residenciasantsalvador.com